Trại hè tiếng Anh 2016 - iStar English CenteriStar English Center

Trại hè tiếng Anh 2016

trai-he-isstarenglish

1.-trai-he-tieng-anh-tang-cuong

2.trai-he-tieng-anh-nghe-noi

4-trai-he-tieng-anh-toan-khoa-hoc

Trại hè tiếng anh trẻ em

ĐĂNG KÝ THAM DỰ TRẠI HÈ
 • Họ và tên phụ huynh:*full name
  0
 • Điện thoại:*
  1
 • Họ và tên học sinh:*full name
  2
 • Tuổi:*full name
  3
 • Học sinh trường:*
  4
 • Địa chỉ:*full name
  5
 • Email:*a valid email address
  6
 • Chương trình học:*
  Trại hè tiếng Anh tăng cường
  Trại hè tiếng Anh nghe - nói
  Trại hè khám phá bản thân
  Trại hè Toán - Khoa học bằng tiếng Anh
  7
 • Ý kiến thêm:*
  8
 • 9