Phương pháp đặc biệt nhằm đào tạo những công dân toàn cầu thế kỷ 21! - iStar English CenteriStar English Center

Phương pháp đặc biệt nhằm đào tạo những công dân toàn cầu thế kỷ 21!

Phương pháp đặc biệt nhằm đào tạo những công dân toàn cầu thế kỷ 21!

March 30, 2015
|
Đóng comments
|

Tại Anh ngữ iStar, chúng tôi sử dụng phương pháp giảng dạy tiên tiến cùng các trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay nhằm đưa các kiến thức tổng hợp thuộc nhiều lĩnh vực như văn học, nghệ thuật, khoa học tự nhiên và công nghệ, văn hóa và lịch sử thế giới kết hợp rèn luyện tư duy độc lập và khả năng sáng tạo cần thiết cho thế kỷ 21. Trên cơ sở đó iStar đặt mục tiêu đào tạo các bạn nhỏ Việt Nam trở thành những công dân toàn cầu, biết suy nghĩ sáng tạo và tự mình đương đầu với những khó khăn, thử thách trong tương lai.

Kid's World

Nhằm mục đích phát triển toàn diện các kỹ năng cần thiết cho một công dân thế kỷ 21, Anh ngữ iStar đề ra chương trình giảng dạy xuyên suốt tất cả các khóa học với phương châm chú trọng: kỹ năng tổ chức cuộc sống và định hướng sự nghiệp, kỹ năng tự học và sáng tạo, kỹ năng truyền thông và công nghệ.

Vong-tron