TIẾNG ANH NỀN TẢNG Archives - iStar English CenteriStar English Center

TIẾNG ANH NỀN TẢNG Archives - iStar English Center

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH KHÓA “NGỮ PHÁP NÂNG CAO” – ADVANCED GRAMMAR

October 17, 2014
|
0 Comments
|

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH KHÓA “NGỮ PHÁP NÂNG CAO” – ADVANCED GRAMMAR

 

Thời lượng: 18 buổi
Đối tượng: Học viên mất gốc tiếng Anh hoặc mới học tiếng Anh từ đầu
M […]

Đọc thêm

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH KHÓA “NGỮ PHÁP CƠ BẢN” – ESSENTIAL GRAMMAR

October 17, 2014
|
0 Comments
|

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH KHÓA “NGỮ PHÁP CƠ BẢN” – ESSENTIAL GRAMMAR

 

Thời lượng: 16 buổi
Đối tượng phù hợp:
Mô tả khóa học:

Các bạn học viên mới bắt đầu h […]

Đọc thêm

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT KHÓA NGỮ ÂM – TỪ VỰNG

October 17, 2014
|
0 Comments
|

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT KHÓA NGỮ ÂM – TỪ VỰNG
PRONUNCIATION AND VOCABULARY

Thời lượng: 15 buổi
Đối tượng: Học viên mới bắt đầu học tiếng Anh mong muốn phát […]

Đọc thêm

© 2020 iStar English Center. All Rights Reserved. Powered by Created by TRUNG TAM ANH NGU ISTAR | LUYỆN THI SAT | INSIDETHEARE.