KHÓA HỌC LUYỆN THI TOEIC – 3 LEVEL - iStar English CenteriStar English Center

KHÓA HỌC LUYỆN THI TOEIC – 3 LEVEL

KHÓA HỌC LUYỆN THI TOEIC – 3 LEVEL

October 17, 2014
|
0 Comments
|

TOEIC, viết tắt của Test of English for International Communication, là một chứng chỉ tiếng Anh quốc tế về gitoeic-250-990ao tiếp dành cho người đi làm không phải là người sử dụng tiếng Anh làm tiếng mẹ đẻ.

Mục tiêu của người học chứng chỉ tiếng Anh TOEIC là làm sao để có thể sử dụng tiếng Anh một cách hiệu quả trong môi trường làm việc hàng ngày, từ những tình huống giao tiếp cơ bản, đơn giản đến những tình huống phức tạp và chuyên môn hơn.

Hiện nay, phần lớn các công ty đều sử dụng bài thi TOEIC như một công cụ để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của cán bộ nhân viên và là tiêu chuẩn để tuyển dụng ứng viên. Vì vậy, việc học tiếng Anh theo chương trình TOEIC và việc thi chứng chỉ TOEIC đang rất được quan tâm.

 

LEVEL 1 – TOEIC 250-400

LEVEL 1 – TOEIC 250-400

Thời lượng: 24 buổi

Đối tượng: Học viên bắt đầu làm quen và luyện thi TOEIC. Khóa học được thiết kế dành cho đối tượng học viên đạt được mức điểm tối thiểu 250/990 điểm Test trình độ đầu vào

Mục tiêu khóa học: Cam kết đầu ra TOEIC 350-400, học viên được trang bị đầy đủ các chủ điểm ngữ pháp và từ vựng cần thiết trong kỳ thi TOEIC và bước đầu nắm vững các kỹ năng cơ bản luyện thi TOEIC hiệu quả.

Khung chương trình chi tiết:

Time

Content of lesson

Note

 

Introduce format of TOEIC

Longman real TOEIC

 

Tips for Part 1 & Part 2

 
 

Tips for Part 3

 
 

Tips for Part 4

 
 

Tips for Part 5

 
 

Tips for Part 6

 
 

Tips for Part 7

 
 

Present Tense

Past tense

Gerunds/ Infinitives

Very easy TOEIC

 

S-V agreement

Auxiliaries

Relative Pronouns

 
 

Nouns/ Pronouns

Adjectives/ Adverbs

Comparisons

 
 

Conjunctions

Modifiers

Negation

 
 

Practice test 1

 
 

Auxiliary verbs

Tenses

Infinitives and Gerunds

Starter TOEIC

 

Participles and Participle Clauses

Negation and Parallel Structure

Comparisons

 
 

Agreement

Relative clauses

Modification and Word Order

 
 

Indefinite Pronouns

Voice

Conjunctions and Prepositions

 
 

Unit 1-3 Chapter 2

 
 

Unit 4-6 Chapter 2

 
 

Unit 7-9 Chapter 2

 
 

Unit 10-12 Chapter 2

 
 

Practice test 2

 
 

Test 1

Economy TOEIC

 

Test 2

 
 

Test 3

 
LEVEL 2 – TOEIC 400-550

LEVEL 2 – TOEIC 400-550

Thời lượng: 24 buổi

Đối tượng: Học viên đã qua TOEIC Level 1 (đạt tối thiểu 400/990) và mong muốn đạt mức TOEIC 500-550

Cam kết đầu ra: TOEIC 450-550, học viên được trang bị vững chắc các kỹ năng làm các phần thi TOEIC thành thạo, có cơ hội tương tác với các bài kiểm tra mẫu trong tất cả các buổi học

Time

Content of lesson

Note

 

Introduce format of TOEIC

Pre-actual Test

Longman real TOEIC

 

Tips for Part 1 & Part 2

 
 

Tips for Part 3

 
 

Tips for Part 4

 
 

Tips for Part 5

 
 

Tips for Part 6

 
 

Tips for Part 7

 
 

Actual test 1

 
 

Actual test 2

 
 

Actual test 3

 
 

Actual test 4

 
 

Gerunds and Infinitives

Auxiliary Verbs

S-V Agreement

Developing TOEIC

 

Verb form and Tenses

Participle Forms

Comparatives and Superlative

 
 

Negation

Pronouns and Determiners

Nouns and Articles

 
 

Relative Clauses

Conjunctions and Prepositions

Conditionals

 
 

Other Possible Questions

Review

 
 

Tips for Part 1

Analyst TOEIC

 

Tips for Part 2

 
 

Tips for Part 3

 
 

Tips for Part 4

 
 

Tips for Part 5

 
 

Tips for Part 6

 
 

Tips for Part 7

 
 

Practice Test

 
LEVEL 3 – TOEIC > 550

LEVEL 3 – TOEIC > 550

Thời lượng: 24 buổi

Đối tượng: Học viên đã đạt trình độ TOEIC Level 2 và mong muốn đạt mục tiêu TOEIC > 550

Mục tiêu khóa học: Trang bị cho học viên các kỹ năng làm bài thi TOEIC thành thạo và trải nghiệm thông qua các bài thi mẫu tạo điều kiện cho học viên tự tin đạt kết quả cao.

 

Time

Content of lesson

Note

 

Introduce format of TOEIC

Pre-actual Test

Longman actual test

 

Tips for Part 1

Analyst TOEIC

 

Tips for Part 2

 
 

Tips for Part 3

 
 

Tips for Part 4

 
 

Tips for Part 5

 
 

Tips for Part 6

 
 

Tips for Part 7

 
 

Practice Test

 
 

Practice test 1

TOEIC target

 

Practice test 2

 
 

Practice test 3

 
 

Practice test 4

 
 

Practice test 5

 
 

Practice test 6

 
 

Practice test 1

Economy

 

Practice test 2

 
 

Practice test 3

 
 

Practice test 1

Longman

 

Practice test 2

 
 

Practice test 3

 
 

Practice test 4

 
 

Practice test 1

Analyst

 

Practice test 2